RADA RODZICÓW

Elżbieta Wójcik- przewodnicząca

  Marta Sudak- zastępca przewodniczącej

członkowie:

Justyna Antczak

Marta Malanowska

 

 

 

 

Opłata  na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018  wynosi 30 zł miesięcznie ( 25 zł fundusz muzyczny i 5 zł fundusz Rady Rodziców)

Opłat można dokonywać  w szkole lub przelewem bankowym na konto

GBS 12 8355 0009 0045 1769 2000 0001

 

 Dyżury Rady Rodziców:

Poniedziałek 14.30-16.00

Wtorek 15.00-16.15