Klasę fortepianu od roku 2002 prowadzi mgr Longina Ehsan. W ciągu tych lat uczniowie uczestniczyli w wielu przesłuchaniach, festiwalach muzycznych i konkursach pianistycznych na szczeblu regionalnym, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. W konkursach w latach 2002-2010 brali udział następujący uczniowie: Karolina Frankiewicz, Agata Frankiewicz, Emilia Sługocka, Wojciech Schmach, Marek Zacharewicz, Dariusz Zacharewicz, Natalia Franczuk, Joanna Kapelańczyk, Milena Palkaj i Marcelina Szondelmajer.

W szkołach muzycznych II stopnia  kontynuują naukę  uczniowie:Kaja Wąchała, Ignacy Czubko, Tomasz Zając, Zuzanna Kopciuch.