Klarnet to instrument dęty drewniany. Nazwa pochodzi od włoskiego słowa clarino.