"Fortepian

Taki młody, a już zdobył świat wszechwładnie..."