Rekrutacja  do szkoły na  rok  2022/2023

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Myśliborzu rozpoczyna rekrutację na nowy rok szkolny 2022/2023.

Szkoła prowadzi naukę na instrumentach:

Skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, akordeon, perkusja, fortepian.

O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się uczniowie , którzy w danym roku kalendarzowym kończą:

Co najmniej 6 lat -do cyklu sześcioletniego

Nie więcej niż 16 lat do cyklu czteroletniego.

Rodzice lub prawni opiekunowie kandydata składają wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami . Wniosek dostępny jest w sekretariacie szkoły lub formie elektronicznej (link poniżej)  Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie badania przydatności, które obejmuje:

- wykonanie przez kandydatów tych samych zadań ( zaśpiewanie piosenki, powtórzenie głosem krótkich melodii, rozpoznanie ilości usłyszanych dźwięków, rozpoznanie zmian melodii -wesoła , smutna, rozpoznanie rejestru usłyszanych dźwięków-wysokie niskie, powtórzenie klaskaniem krótkich przebiegów rytmicznych

- sprawdzenie predyspozycji kandydata do gry na wybranym instrumencie.

Termin badania przydatności : od 16 maja 2022 r.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podana zostanie do publicznej wiadomości do dnia 5 sierpnia 2022 roku.

 

link do podania elektronicznego link 
Podanie do wydruku pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie pobierz plik